Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči ve Zlínském kraji v roce 2002

Region: Zlínský kraj
Rok: 2003
Číslo: 03/03/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů