Pracovníci ve zdravotnictví Zlínského kraje k 31.12.2002

Region: Zlínský kraj
Rok: 2003
Číslo: 05/03/19
Informace ze zdravotnictví kraje obsahuje údaje o odborných zdravotnických, technicko-hospodářských a provozních pracovnících ve zdravotnických zařízeních podle zřizovatele. Kategorie zaměstnanců a jejich počet v lůžkových a samostatných ambulantních zařízeních. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů