Mzdy ve zdravotnictví ve Zlínském kraji v roce 2002

Region: Zlínský kraj
Rok: 2003
Číslo: 11/03/19
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů