Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2004
Číslo: 10/04/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicíny obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.

Informace ze zdravotnictví a krajů