Mzdy ve zdravotnictví v Karlovarském kraji v roce 2003

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2004
Číslo: 07/04/19
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů