Tuberkulózní a respirační nemoci - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2003

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2004
Číslo: 15/04
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

Informace ze zdravotnictví a krajů