Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2004
Číslo: 06/04/19
Informace ze zdravotnictví kraje o síti zdravotnických zařízení obsahuje údaje o její struktuře podle druhu a zřizovatele zařízení a podle území. Podává informace také o změnách v síti zdravotnických zařízení v posledních třech letech.

Informace ze zdravotnictví a krajů