Ekonomika zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2003

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2004
Číslo: 24/04
Informace ze zdravotnictví kraje o ekonomice zdravotnických zařízení obsahuje základní kapacitní ukazatele a základní ekonomické ukazatele, tj. náklady a výnosy včetně jejich struktury, hospodářský výsledek a pohledávky a závazky, členěné podle druhu zdravotnického zařízení. Je doplněna také vybranými ukazateli jednotlivých nemocnic příslušného kraje.

Informace ze zdravotnictví a krajů