Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje za rok 2003

Region: Středočeský kraj
Rok: 2004
Číslo: 02/04/19


Informace ze zdravotnictví a krajů