Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004

Region: Hlavní město Praha
Rok: 2005
Číslo: 08/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Hlavním městě Praze v roce 2004 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví a krajů