Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2004

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2005
Číslo: 10/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti v členění podle druhu zdravotnického zařízení a dále údaje o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Informace je doplněna o základní ukazatele lůžkové péče v nemocnicích.

Informace ze zdravotnictví a krajů