Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2004

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2005
Číslo: 11/05/19
Informace obsahuje údaje o ambulantní péči oboru alergologie a klinická imunologie v Jihočeském kraji v roce 2004. Údaje členěné podle druhu zdravotnického zařízení a podle okresů se týkají sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění a činnosti. Informace přináší také údaje o míře prevalence vybraných skupin diagnóz.

Informace ze zdravotnictví a krajů