Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2004

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2005
Číslo: 13/05
Informace ze zdravotnictví kraje o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Je zahrnuto i srovnání s předchozím rokem a se stavem v České republice.

Informace ze zdravotnictví a krajů