Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2005
Číslo: 04/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví a krajů