Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Region: ČR
Rok: 2001
ISBN: 80-7280-095-7

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče a údaje o činnosti a personálním obsazení hygienických stanic a zdravotních ústavů. Zpracování údajů je členěno podle území.Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech