Chirurgická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2005
Číslo: 06/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Karlovarském kraji za rok 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Informace ze zdravotnictví a krajů