Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce 2004

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2005
Číslo: 02/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Královéhradeckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů