Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2004

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2005
Číslo: 02/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Moravskoslezském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.

Informace ze zdravotnictví a krajů