Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2004

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2005
Číslo: 01/05/19
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Olomouckého kraje v roce 2004 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince.

Informace ze zdravotnictví a krajů