Lázeňská péče v Olomouckém kraji v roce 2004

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2005
Číslo: 02/05/19
Zdrojem této informace je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Informace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů.

Informace ze zdravotnictví a krajů