Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2005
Číslo: 10/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji v roce 2004 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů