Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2005
Číslo: 11/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Plzeňském kraji v roce 2004 obsahuje údaje v členění dle druhu zdravotnického zařízení z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví a krajů