Potraty ve Středočeském kraji v roce 2004

Region: Středočeský kraj
Rok: 2005
Číslo: 07/05/19
Zdrojem údajů pro tuto informaci byla povinná hlášení Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství" a roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení pro obor gynekologie. Pro výpočet relací na obyvatelstvo byly použity údaje z ČSÚ.

Informace ze zdravotnictví a krajů