Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2004

Region: Středočeský kraj
Rok: 2005
Číslo: 11/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicíny ve Středočeském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů