Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2004

Region: Ústecký kraj
Rok: 2005
Číslo: 05/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2004 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů