Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005

Region: Hlavní město Praha
Rok: 2006
Číslo: 11/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Hlavním městě Praze v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví a krajů