Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihočeském kraji v roce 2005

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2006
Číslo: 03/06/19
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihočeského kraje v roce 2005 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Informace ze zdravotnictví a krajů