Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2006
Číslo: 04/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se personálního zajištění, činnosti a dispenzarizo-vaných osob pro vybrané diagnózy v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů