Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2005

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2006
Číslo: 14/06
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů