Chirurgická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2006
Číslo: 15/06
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihočeském kraji za rok 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení, území a podle jednotlivých oborů.

Informace ze zdravotnictví a krajů