Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2005

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2006
Číslo: 11/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů