Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2005

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2006
Číslo: 12/06/19
Informace o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů