Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2005

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2006
Číslo: 13/06
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví a krajů