Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2006
Číslo: 02/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinická imunologie v Karlovarském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy.

Informace ze zdravotnictví a krajů