Chirurgická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2006
Číslo: 05/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Karlovarském kraji za rok 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.

Informace ze zdravotnictví a krajů