Čerpání zdravotní péče cizinci v Karlovarském kraji v roce 2005

Region: Karlovarský kraj
Rok: 2006
Číslo: 13/06
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Karlovarského kraje v roce 2005 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Informace ze zdravotnictví a krajů