Dermatovenerologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Region: Liberecký kraj
Rok: 2006
Číslo: 05/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Libereckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů