Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Region: Liberecký kraj
Rok: 2006
Číslo: 06/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle územní.

Informace ze zdravotnictví a krajů