Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2005

Region: Liberecký kraj
Rok: 2006
Číslo: 09/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod v Libereckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření podle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví a krajů