Lázeňská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2006
Číslo: 03/06/19
Informace o lázeňské péči v Moravskoslezském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o počtu přijatých pacientů a ošetřovacích dnů v členění podle způsobu úhrady péče a podle skupin diagnóz, údaje o počtu léčebných výkonů, o lůžkové kapacitě a přepočteném počtu pracovníků.

Informace ze zdravotnictví a krajů