Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2005

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2006
Číslo: 16/06
Informace ze zdravotnictví kraje o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2005 obsahuje podrobný přehled o počtech přístrojů, jejich stáří a počtech výkonů na nich provedených. Materiál zahrnuje i srovnání s předchozím rokem a stavem v ČR.

Informace ze zdravotnictví a krajů