Gynekologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2006
Číslo: 03/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů