Dětská a dorostová péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2006
Číslo: 04/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů