Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2005

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2006
Číslo: 05/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Olomouckém kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.

Informace ze zdravotnictví a krajů