Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2005

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2006
Číslo: 08/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Plzeňském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Informace ze zdravotnictví a krajů