Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2006
Číslo: 10/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexu-ologie v Plzeňském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.

Informace ze zdravotnictví a krajů