Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2005

Region: Středočeský kraj
Rok: 2006
Číslo: 06/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Středočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví a krajů