Dětská a dorostová péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2005

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2006
Číslo: 04/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v kraji Vysočina v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenza-rizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů