Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2005

Region: Zlínský kraj
Rok: 2006
Číslo: 08/06/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění a o počtu různých druhů vyšetření dle územního členění a podle druhu zdravotnického zařízení.

Informace ze zdravotnictví a krajů