Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihočeském kraji v roce 2006

Region: Jihočeský kraj
Rok: 2007
Číslo: 02/07/19
V roce 2006 byla v nemocnicích Jihočeského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 108 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 16,4 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 434 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřováni pacienti ze Slovenska, Německa, Nizozemska, Ukrajiny a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců byla platba hotově a ze zahra-ničního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2006 dosáhly částky 900,5 tis. Kč.

Informace ze zdravotnictví a krajů